Beslut: Johan Larsson stängs av två matcher

25 mars 2021 14:00

Karlskogas Johan Larsson stängs av två matcher för en "late hit" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga och Västerås IK, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-03-23, åläggs Johan Larsson, BIK Karlskoga, följande straff för late hit:

Avstängning från BIK Karlskoga:s två (2) nästföljande matcher i Slutspel HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Johan Larsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 48 sekunder in i första perioden driver Västerås Lukas Zetterberg in pucken i anfallszon. Han släpper ifrån sig pucken och strax därefter sätter BIK Karlskogas Johan Larsson en tackling på Zetterberg. Zetterberg anses inte vara puckförare och tacklingen bedöms som hård och initieras en bit från sargen, vilket ger extra skaderisk. Zetterberg utgår också skadad. Anmälan görs för Late Hit alternativt Boarding.

Johan Larsson har uppgett följande. Jag ser Västeråsspelaren driva pucken in i anfallszon varpå han sen lägger en passning bakom ryggen strax innanför blå. Jag är på väg ut för att sätta stopp. Jag står upp på honom med en tackling som träffar mitt i kroppen. Tyvärr känner jag direkt att Västeråsspelaren inte gjort sig beredd på tackling utan far in i sargen. Utgången blir olycklig pga detta och min avsikt var absolut inte att skada.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Det har dock inte gått att bedöma hur hård tacklingen varit. Nämnden finner det utrett att Johan Larsson gjort sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse som bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är sen och sker på en icke-puckförande spelare som slappnat av
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 56.