Beslut: Daniel Rahimi får böter

1 november 2022 15:15

Daniel Rahimi i Björklöven får böter för en diving i matchen mot Almtuna.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven - Almtuna IS, HockeyAllsvenskan den 2022-10-26 åläggs Daniel Rahimi, IF Björklöven, följande straff för diving:

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en videosekvens av händelsen samt ett yttrande från Daniel Rahimi.

Anmälan: Vid tidpunkten 50:48 utvisas Almtunas spelare nummer 67 för Interference mot Björklövens spelare nummer 48 Daniel Rahimi. Rahimi faller omotiverat till isen, och slänger högerfoten upp i luften, och glider på rygg i vad vi bedömer är ett försök att få med sig en utvisning på Almtuna spelaren. Vilket han lyckas med. Daniel Rahimi anmäls för embellishment.

Daniel Rahimi: Jag bestrider påståendet att jag skulle förstärka eller överdriva situationen. Jag uppmärksammar inte att deras spelare kliver in i min åkväg och är således inte förberedd på en kollision med deras icke puckförande spelare.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Genom filmsekvensen finner nämnden det utrett att Daniel Rahimi gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 64.