Med anledning av bortdömt mål BIK-VIK

18 mars 2019 23:00

I slutet av den tredje perioden i kvällens match (2019-03-18) mellan BIK Karlskoga och Västerås IK i Slutspelsserien dömdes ett mål felaktigt bort.


Händelsen:

Västerås slår en puck som ser ut att gå till icing. Linjedomaren dömer ej icing och kommunicerar detta tydligt. Därefter fortsätter spelet i cirka 20 sekunder där BIK Karlskoga har kontroll på pucken utan att vara ansatta av någon motståndare. BIK Karlskoga spelar ut pucken ur sin försvarszon och slår en felpassning till en motståndare, som gör mål.

Domarna dömer bort målet och hänvisar till Regel 79 där det framgår att ett mål ska underkännas om linjedomaren rapporterar att målet förgicks av en icing i enlighet med Regel 32 (linjedomarens skyldigheter). Regel 32 är däremot tydlig med att för att ett mål ska underkännas med anledning av att det föregicks av en icing så ska icingen ske i direkt anslutning till målet.

Regel 32 stipulerar: ”Om en linjedomare ska till att stoppa spelet för en förseelse ovan [icing] begången av ett lag som gör mål, men inte hinner göra detta innan målet sker, ska målet underkännas.”

Regeln syftar alltså till att en linjedomare gör en felaktig bedömning och omedelbart ändrar sig, eller på annat sätt inte hinner stoppa spelet för icing innan ett mål faller. Regeln syftar inte till att linjedomaren ska ges betänketid och backa i ett beslut som, om än är felaktigt, är taget 20 sekunder tidigare. I förekommande fall hade försvarande lag kontroll på pucken och startade ett uppspel i lugn och ro. Icingsituationen har därmed förfallit och är inte längre möjlig att återta. Spelet ska fortgå och eventuella mål ska godkännas.

Icing är en bedömningsregel där linjedomaren ofta måste fatta flera olika beslut på mycket kort tid. Linjedomaren måste först avgöra från vilken planhalva pucken slogs, om en möjlig passningsmottagare blev störd av en försvarare, om försvarande spelare gör en rimlig ansträngning att nå pucken genom att till exempel vända åt rätt och med aktiv skridskoåkning, om pucken har fart nog att passera den förlängda mållinjen, om målvakten i försvarande lag lämnar sitt målområde eller ej eller på annat sätt försöker spela pucken, och slutligen: om en försvarande spelare eller en anfallande spelare har bäst position och relativ hastighet att nå pucken först när den förste av dessa två eller flera spelare passerar en tänkt linje mellan nedsläppspunkterna i ytterzonen. Alla dessa bedömningar ska göras mer eller mindre momentant och alla fyra domare får hjälpas åt att rätta till eventuella misstag. Dock: precis som om en huvuddomare gör en felaktig bedömning på en hakning som 20 sekunder senare leder till ett mål, så kan inte en felaktig bedömning på en icing leda till ett underkännande av mål när situationen är passerad och inte längre på något sätt bidrar till målets tillkomst. Detta är inte heller en situation som får videobedömas. Västerås mål borde således ha godkänts.

SITUATIONEN