Beslut: Tim Juel får böter

30 mars 2021 14:25

Karlskogas Tim Juel får böter för en "diving" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga och Västerås IK, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-03-25, åläggs Tim Juel, BIK Karlskoga, följande straff för diving.

Böter om 5000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Tim Juel samt en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: Vid tiden 50:07 gör VIK 4-4. I samband med detta bryter Jesper Johansson in från bakom förlängda mållinjen och träffar med sin kropp i huvudet på målvakten Tim Juel. Tim faller till isen och blir liggande. Vi utvisar Johansson 2+10 för Checking to the head då vi uppfattar att det är en kontakt mot huvudet. När vi tittar på situationen i efterhand är det tydligt att Tim Juel överdriver och förstärker. Det är kontakt mot huvudet, men Tim kastar sig till isen och förstärker hela situationen till något mycket större än vad det är. Vi anser att han gör detta i syfte att dels försöka få målet underkänt, dels försöka få med sig en utvisning. Vi anmäler därför härmed Tim Juel för Diving.

Tim Juel: Från min synvinkel av händelsen studsar pucken bakom målet ut på andra sidan var på jag räddar med mitt vänstrabenskydd och släpper en retur. Därav trycker jag mig mot stolpen och får en rotation av överkroppen och slänger mitt huvud olyckligt mot Västeråsspelarens ben som åker intill stolpen åt motsatt håll. Jag hinner uppfatta att pucken hinner gå in i mål innan smällen och är medveten om att det är ett godkänt mål innan granskningen. Smällen tar i nacken/sidan av huvudet. I samband med det är min första reaktion att trycka mig bort från situationen med mitt vänstra ben som var mot stolpen. När jag väl landade på magen kände jag av smärtan i huvudet/nacken och blir därav liggandes. Smärtan avtog sedan sakta till den grad att lagläkaren kunde bedöma att det var möjligt att fortsätta spela. Min bedömning är att det inte är någon diving, utan en motreaktion av en olycklig situation som uppstår vid fart, sidbyte och en rotation.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen framgår att kontakten mellan Västeråsspelaren och Tim Juel är mycket lätt. Enligt nämnden är det tydligt att Tim Juel överdriver och förstärker effekten av kontakten. Nämnden finner därför att det är utrett att Tim Juel har gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 65.