Beslut: Jonathan Racine stängs av två matcher

4 februari 2022 13:25

Jonathan Racine i Vita Hästen stängs av två matcher för en "charging" i matchen mot HV71.


BESLUT

Efter match mellan HC Vita Hästen - HV 71, HockeyAllsvenskan, den 2 februari 2022 åläggs Jonathan Racine-Clarke, HC Vita Hästen, följande straff för Charging:

1 Avstängning från HC Vita Hästens två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter 4 563 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens av händelsen samt ett och ett yttrande från Jonathan Racine-Clarke.

Anmälan: Med 18.19 kvar av andra perioden har HV 71:s nr 72 Jonathan Davidsson precis spelat i väg pucken i anfallszon när Vita Hästens nr 3 Jonathan Racine-Clarke tacklar Davidsson utan intention att spela på pucken. Tacklingen sker med kraft och uppåtgående rörelse mot Davidsson som inte har någon möjlighet att försvara sig. Jonathan Racine-Clarke anmäls för Illegal check to the head alternativt charging.

Jonathan Racine-Clarke: Player number 21 tried to pass it behind me to No. 72 and the puck went in the corner. I stopped on number 21 and I turned around quick to skate toward the puck but number 72 was first in the corner to get the puck. He turned around while I was skating in the direction of the puck and passed it quick across the ice. I had my stick on the ice my arms were low. At the impact you can see in the two pictures that I send you, my arms where low, stick on the ice nothing towards the head of my opponent. Additionally, I took a penalty for charging. If we take carefully attention to the video, I was gliding toward the puck and player with my stick on the ice to cut off the pass option without extra speed.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen i så måtto att den tackling som Jonathan Racine-Clarke utdelar är vårdslös. Nämnden finner dock att det inte med säkerhet går att säga att den träffar huvudet, utan ska istället bedömas som en charging. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till HC Vita Hästens två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Jonathan Racine-Clarke ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas i en uppgående rörelse.
– Tacklingen medför hög skaderisk.
– Det rör sig om återfall. Den 31 december 2021 fälldes Jonathan Racine-Clarke till ansvar för Illegal check to the head, se ärende D-SIF-013380.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.