Öppet brev från HockeyAllsvenskan

22 november 2017 14:00

Med anledning av den skrivelse sex HockeyAllsvenska klubbar skickat till SIF i måndags önskar HockeyAllsvenskan anföra följande:


HockeyAllsvenskan vill först och främst poängtera att SHL och dess ledning gjort ett bra jobb med utvecklingen av sin liga och lyckats väl i kommersialiseringen av bl.a. sina TV-rättigheter.

En stor drivkraft och källa till publikt intresse för HockeyAllsvenskan ligger i möjligheten för de HockeyAllsvenska klubbarna att ta sig till SHL. Som en konsekvens av SHL:s nya TV-avtal ökar det ekonomiska gapet mellan klubbarna i HockeyAllsvenskan och SHL kommande säsong. Ett ekonomiskt gap som HockeyAllsvenskan anser vara för stort. Det är självfallet i grunden bra att det tillförs pengar till svensk hockey men HockeyAllsvenskan har svårt att se hur dagens fördelning gagnar svensk hockey som helhet. Självfallet jobbar HockeyAllsvenskan aktivt med att öka värdet på ligan och minska det ekonomiska gapet.

Det är bara att vara ärlig och säga att SHL och HockeyAllsvenskan har haft och har olika uppfattning om kvalmekanismen och hur många lag som omsätts mellan serierna, angående vissa rättigheter samt ersättningsnivåer för spelare. Samtidigt som regelverk och systemstöd är olika för ligorna och skapar extra kostnader och arbete för klubbar som går upp och ner mellan HockeyAllsvenskan och SHL. Dessa problemställningar försöker i dagsläget SHL, SIF och HockeyAllsvenskan hitta lösningar på genom en konstruktiv och öppen dialog. Klimatet mellan parterna är bättre än på väldigt länge och diskussionerna förs med lösningsinriktad samtalston.

I skenet av att samtliga HockeyAllsvenska klubbar är oerhört måna om utvecklingen av svensk hockey samt att ovanstående förhandlingar leder till konkreta lösningar så har sex klubbar därutöver valt att adressera Svenska Ishockeyförbundet (SIF) med en skrivelse hur viktigt det är att lösningar hittas.

Med det inspel som sex HockeyAllsvenska klubbar gjorde i måndags i tillägg till det mandat samtliga 14 klubbar har givit Hockeyallsvenskans VD och ordförande så är målbilden och kravet att konkreta lösningar kommer på plats inom en snar framtid så att förutsättningarna för att utveckla svensk hockey och HockeyAllsvenskan avsevärt förbättras. SHL och SIF har goda intentioner att hitta en framkomlig väg och nå konkreta lösningar. Det gäller att gemensamt sätta oss ner och gå från ord till handling. Möten är redan inplanerade.

Håkan Svensson
Ordförande
HockeyAllsvenskan