Beslut: Erik Walli Walterholm stängs av sex matcher

8 februari 2021 16:30

Timrås Erik Walli Walterholm stängs av sex matcher för en "checking to the head" i matchen mot Björklöven.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan IF Björklöven och Timrå IK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-06, åläggs Erik Walli Walterholm, Timrå IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

1 Avstängning från Timrå IK:s nästföljande sex (6) matcher i Hockeyallsvenskan. I dessa sex matcher ingår den avstängning som automatiskt följer vid ett match penalty.

2 Böter om 12 938 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Erik Walli Walterholm samt en filmsekvens.

Anmälan: I slutet av den första perioden etablerar Timrå spelet i Björklövens zon. Ett skott skjuts från blå där det blir en retur från Björklövens målvakt. Pucken studsar ut framför mål och hamnar framför skridskorna på Björklövens #28. Från höger sida kommer Timrås spelare nummer #63. Timrås spelare #63 går in från höger sida, vilket gör att Björklövens spelare inte kan upptäcka honom. #63 går in våldsamt i situationen och väljer att inte gå för pucken utan går för att tackla #28. Tacklingen sker direkt i huvudet med hög kraft. Den är våldsam och innebär hög skadesrisk för #28. #28 utgår från matchen.

Erik Walli Walterholm har uppgett följande. Jag åker in för att leta returen och då träffar min axel hans ansikte.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Erik Walli Walterholm gjort sig skyldig till en huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning.

Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis SHL, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga. coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 14 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängnings längd bestäms till Timrå IK:s nästföljande sex matcher i HockeyAllsvenskan inklusive den automatiska avstängning som följer med ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om en tackling som utdelas med hög kraft och uppåtgående rörelse.
– Tacklingen utdelas från blindside
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.