Beslut: Martin Janolhs stängs av två matcher

13 mars 2019 16:00

Södertäljes Martin Janolhs stängs av två matcher för en slashing i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, den 8 mars 2019 åläggs Martin Janolhs, Södertälje SK, följande straff för slashing:

Avstängning fr.o.m. den 20 september 2019 t.o.m. 23 september 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Martin Janohls samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Vid tekning slår Janolhs upp sin klubba mellan benen på Franzen. Händelsen renderade inte i någon utvisning under matchen utan förseelsen efteranmäls.

Martin Janohls har uppgett följande. Jag uppfattar tekningen som en kamp där jag har som avsikt att gå in och låsa upp min motståndare men kommer fel in i situationen. Jag är medvetet om att jag bär ansvaret för vad jag gör med min klubba och den slår olyckligt upp mellan benen på BIK-spelaren, men jag vill understryka att jag absolut inte har som avsikt att göra någon skada. Jag pratade också med Franzén efter matchen och frågade om han var okej, samt förklarade att det inte var min avsikt att slå till han. Han godtog min ursäkt och förstod att sådant ibland händer. Jag förstår som sagt att jag är ansvarig för min egen klubba men jag ser det som en olyckshändelse då jag aldrig skulle göra så med mening.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Martin Janohls gjort sig skyldig till en slashing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Med hänsyn till att säsongen är avslutad förläggs avstängningstiden till nästa säsong. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om en obehärskad och våldsam klubbrörelse i en tekningssituation

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 61.

Situationen: