HockeyAllsvenskan och "Stör Döden"

11 mars 2019 11:00

HockeyAllsvenskan stödjer den folkbildande kampanjen Stör Döden som syftar till att bryta tystnaden och tala om vilka varningstecken du kan reagera på om någon i din närhet mår dåligt.


Varje år tar över 1000 pojkar och män sina liv i Sverige. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män upp till 44 och ett ett av våra största samhällsproblem. Samtidigt är det ett av de problem vi talar minst om.

Tystnaden beror i stor utsträckning på okunskap, myter och rädsla.

Den folkbildande kampanjen Stör Döden syftar till att bryta tystnaden och tala om vilka varningstecken du kan reagera på om någon i din närhet mår dåligt.

HockeyAllsvenskan vill stödja detta livsviktiga initiativ. Under slutspelet kommer kampanjfilmen att rulla på våra arenor och i våra sociala medier.

Män står för 70% av alla självmord i Sverige. En viktig orsak bakom mäns överrepresentation är att män i mycket lägre utsträckning söker stöd eller vård när de mår dåligt. Män mår sannolikt inte sämre än kvinnor, men är mer utsatta när livet är svårt. Män får tidigt i livet lära sig att de förväntas kunna uthärda och lösa sina problem själva. Män kan också visa upp andra typer av varningstecken än kvinnor, som vi kanske inte förknippar med exempelvis en depression. Varningstecken kan vara beteendeförändringar eller en svår livshändelse.

Eftersom män i låg utsträckning själva söker hjälp kan det första stödet behöva nå fram i form av exempelvis en vän eller kollega som reagerar på ett varningstecken och vågar ta kontakt. Att någon tar sig tid att fråga och lyssna kan vara livsavgörande.

Därför är du som närstående så viktig.

Du kan störa döden om du:

– Förstår vilka livshändelser som höjer självmordsrisken: som separation, jobbförlust, ekonomiska svårigheter, pension, försämrad fysisk hälsa, eller förlust av närstående.

– Förstår vilka beteendeförändringar du bör reagera på: som ökad aggresivitet, isolering eller plötsligt prat om självmord eller döden.

– Vågar lägga dig i, tala om varför du oroar dig. Ställ öppna frågor och lyssna utan att döma och utan att komma med lösningar.

– Pratar om när du själv går igenom en tuff period i livet, försöker uttrycka känslor och behov samt själv vågar söka stöd.

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms Läns Landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).

Läs mer om hur du kan störa döden: www.stordoden.se

VIDEO